2014. január 27., hétfő

Bocskor Viktor vendégszolgálata

A nagyberegi Evangéliumi Keresztyén Egyház néhány gyülekezeti tagját és lelkipásztorát, Bocskor Viktort láthattuk tegnap vendégül gyülekezetünkben. Kedves, szerető és imádkozó, leginkább pedig krisztusi testvéreknek ismertük meg őket. Az igehirdetés szolgálatát Bocskor Viktor végezte. 

Máté evangéliumának 11. részéből (1-6. vers) láthattuk, hogy az Úr Jézus hogyan foglalkozik tanítványaival és a nyomorúságban levőkkel. Istennek van üzenete az ember számára, ami minden élethelyzetünkben segítséget jelent számunkra. Többre és jobbra hív, mint ahol most tartunk. Egy utazásra ami közben elhagyunk dolgokat és közben közeledünk őhozzá, a “túlsó partra”. Fontos, hogy az ő népe készüljön a találkozásra, mint ahogy a menyasszony készül a vőlegénnyel való találkozásra. 

Az igehirdetést teljes terjedelmében itt hallgatható meg: Bocskor Viktor – Máté evangéliuma 11:1-6.

Bocskor Viktor Az igehirdetés után bizonyságtételében arról számolt be testvérünk, hogy hogyan vezette Isten Lelke arra, hogy megalkuvás nélkül merjen engedelmeskedni Jézus Krisztus hívásának. Isten Igéje meggyőzte, hogy érdemes elszakadni és hátat fordítani a bibliátlan tévtanításoknak és a nagyegyházi árral szemben vállalni az Úr Jézus követését. 

A bizonyságtétel itt hallgatható meg: Bocskor Viktor bizonyságtétele 

Istentiszteletünk végén a most már szokásos havonkénti gyülekezeti vacsorára került sor, mialatt tovább beszélgethettünk és építhettük a gyülekezeti közösséget. Hálásak vagyunk Istenünknek minden áldásáért, amit testvéreinken keresztül adott nekünk.

Nincsenek megjegyzések: