2015. március 1., vasárnap

Tiszántúli lelkipásztorok Zápszonyban

Ezen a hétvégén Magyarországról, a Tiszántúlról jött néhány lelkipásztor, hogy a kárpátaljai magyar baptista gyülekezeteket meglátogassák. Sokan, sokféleképpen próbálnak segíteni ezekben az időkben az itt élő embereken, könnyíteni sorsukon, de nem lehet többet tenni és adni, mint örök sorsuk változásán munkálkodni! Vasárnap este gyülekezetünk adott helyett egyfajta ünnepi záró istentiszteletnek. Közöttünk voltak: Bató Tibor (Kisvárda), Katona László (Nagydobos), Szólláth Imre (Nagyvarsány) és Takács Zoltán (Mátészalka). Általuk a mi Urunk emlékeztetett és bátorított, hogy ezekben a nehéz körülményekben is Isten népeként reménységgel nézzünk fel őrá, tőle várjuk a válaszokat. Istenünk kezében eszközök voltak testvéreink az ő országának építésében. 

Katona László igehirdetésében mennyei Atyánk újjáteremtő akaratáról beszélt. Urunk szabaddá tesz a lelki torzulásoktól, ő akarja felépíteni életünket és mennyei házunkat. Milyen fontos neki helyet adni életünkben, mert csak így állhat vissza a teljes rend. A pokol démoni erői működnek ebben a világban, befolyásolnak és irányítanak kormányokat, gazdaságokat, népeket, de mennyei Atyánk szabaddá tesz és újjáteremt az ő Fia, Jézus Krisztus által, megtérhetünk hozzá és új életet kezdhetünk. Sőt nemcsak minket épít fel, tesz alkalmassá, hanem a jövőnket, üdvösségünket és örökkévaló sorsunkat is ő biztosítja! 

Isten kegyelméből voltak olyanok ezen az estén, akik meghallották és megértették, hogy nekik is át kell adniuk életüket az Úr Jézusnak; mert a magunk ereje kevés ahhoz, hogy helyreállítsuk azokat a torzulásokat és károkat, amit a gonosz erői végeztek az életünkben.

Nincsenek megjegyzések: