2015. szeptember 27., vasárnap

Dávid Éva és Kota István menyegzője

Örömünnepre gyűlt össze a gyülekezet, hogy hálaadással, áldást kérjünk egy fiatal párra, akik Isten vezetésére hallgatva elkötelezték magukat egymás mellett. Gyülekezetünkben régen volt már ilyen esemény, úgyhogy a lázas előkészületekben szinte mindenki kivette a részét. Izgatottan várta mindenki a nagy napot, amikor Éva és István szövetséget köt egymással a gyülekezet és Isten előtt. Az igehirdetés szolgálatát Nagy-Kasza Dániel helyi lelkipásztor végezte Máté evangéliuma 19:4-6 verseiből
Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten: "Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!
Igehirdetésében kiemelte, hogy Isten hozzánk illő társsal szerkeszt egybe, olyannal, akire mi mondtunk igent. Hogy ez az egybeszerkesztés létrejöjjön a házasságban nem maradhatunk azok, akik voltunk előtte. Az egybeszerkesztés azzal jár, hogy változni fogunk, el kell hagynunk dolgokat, szokásokat, átértékelni emberi kapcsolatokat. "...az egyik ember formálja a másikat." mondja a Példabeszédek (27:17) írója. Ez nem idomítást, kényszerítést, manipulálást jelent és egyáltalán nem egyoldalú változást. A házasságban tehát többek között elkötelezzük magunkat a változásra is.
Az igehirdetés után a fogadalomtétel következett, majd pedig László Imre és Nagy-Kasza Dániel kérte Teremtő Istenünk áldását az ifjú párra. A Második Esély Misszió nevében Nagy Csaba, a zápszonyi gyülekezet nevében pedig Hegedüs Márta köszöntötte őket. Kívánjuk Éva és István házasságára Istenünk gazdag áldását és szükségeik bőséges betöltését!

Nincsenek megjegyzések: